Nie od dzisiaj wiadomo, że gry planszowe są bardzo wartościową rozrywką, nie tylko dla najmłodszych; rozwijają intelektualnie, emocjonalnie, rozwijają spostrzegawczość, uczą współpracy w grupie, pomagają budować więzi między ludźmi, uczą radości ze zwycięstwa i umiejętności godzenia się z porażką, rozwijają pamięć i wyobraźnię, uczą logicznego myślenia i podejmowania decyzji, utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”, wyrabiają umiejętności skupienia i uwagi, uczą sportowego współzawodnictwa i pomagają w nauce innych dziedzin. Dlatego pragnę zainteresować Państwa moimi grami planszowymi (jestem autorem i wydawcą); To 6 różnych gier dla wszystkich powyżej 6 roku życia za zaledwie 30 zł (przesyłka gratis). 
Tadeusz Marczyk
 Not as of today it is known that board games are very valuable pastime, not just for children; develop intellectually, emotionally, develop observation, learn to work in team, help build links between people, learn the joy of victory and the ability to put up with failure, develop memory and imagination, teach logical thinking and decision-making, perpetuate the habit of thinking before action; they develop the skills of concentration and attention, teach sports competition and help in learning other fields. Therefore, I would like to interest you in my board games (I am the author and publisher); These are 6 various games for everyone over 6 years of age for only 20 Euro (delivery for free).